Sr, No.FileDate
4001-03-2018सिक कालावधी बाबत
3925-03-2018सिक कालावधी बाबत
3825-03-2018सिक कालावधी बाबत
3725-03-2018सिक कालावधी बाबत
3625-03-2018सिक कालावधी बाबत
3525-03-2018सिक कालावधी बाबत
3425-03-2018सिक कालावधी बाबत
3329-01-2018Vaidyakiy
3208-02-2018Vaidyakiy
31सिक रजा परिपत्रक14-09-2017
3002/08/2017सिक
2902/08/2017प्रसूती रजा
2802/08/2017सिक पोलीस प्रसिद्धी पत्रक अंक ४.९
2727/07/2017प्रसूती रजा
2619/07/2017सिक बाबत
2513-05-2017सिक बाबत
24सिक बाबत25-05-2017
2322-5-2017बाल संगोपन रजा
22सिक रजा14-04-2017
21प्रसूती रजा बाबत 10-04-2017
20सिक बाबत 20-04-2017
19सिक बाबत 20-04-2017
18shikraja ank 06/2017 date31.3.201731-03-2017
17सिक बाबत02-03-2017
16बाळ संगोपन रजा, प्रसूती रजा व सिक रजा19-03-2017
15प्रसूती रजा व बालसंगोपन रजा21-03-2017
14sick28-02-2017
13सिक20-01-2017
12सिक कालावधी बाबत 21-02-2017
11सिक रजा पुरवणी अंक (पत्रक ६)21-02-2017
10सिक कालावधी बाबत 21-02-2017
9सिक परावर्तित27-01-2017
8विनावेतन 27-12-2016
7shik Paravartit21-12-2016
6वेतनवाढ29-12-2016
5Vaidyakiy Pramanptra babat20-12-2016
4गैरहजर व सिक बाबत12-07-2017
3सिक रजा03-05-2017
2बालसंगोपन रजा06-04-2017
1सिक बाबत12-03-2017
NoFileDate
4920/04/2018महिला विशेष पोषण आहार अनुदान
4818-05-2018गैरहजर
4716-04-2018परीक्षेला बसण्याची परवानगी
466-06-2018स्पर्धा परीक्षेला बसण्याची परवानगी
4520-04-2018स्पर्धा परीक्षेला बसण्याची परवानगी
4322-02-2018 स्वेच्छा सेवा निवृत्ती
4229-01-2018स्पर्धा परीक्षेला बसण्याची परवानगी
41Absent Purvani Ank-4.905-09-2017
40Vinavetan 27/07/2017
39कार्यमुक्त करणे बाबत व अधिकारी अर्जित रजा बाबत 19/07/2017
38स्पर्धा परीक्षेला बसण्याची परवानगी 22-5-2017
37गैरहजर 22-05-2017
36गैरहजर 13-05-2017
35परीक्षा 13-05-2017
3403-05-2017प्रशिक्षण
3303-05-2017गैरहजर बाबत
3214-04-2017गैरहजर पुरवणी अंक
3114-04-2017सेवा निवृत्ती पूर्व रजा
30अनुकंपा नोकरी मिळणे बाबत प्रतीक्षा यादी27-03-2017
29इतर21-03-2017
28घर बांधणी मंजुरी आणि सेवांतर्गत प्रशिक्षण बाबत19-03-2017
27माहिती अधिकार अपील बाबत 12-03-2017
26इतर 12-03-2017
25अहमदनगर जिल्हा पोलीस कार्यालय करीता जाहिरात करणे प्रसिद्ध बाबत 12-03-2017
24स्वेच्छा सेवा निवृत्ती 08-03-2017
23अधिकारी सी सी टि एन एस प्रतिनियुक्ती माहिती मागवणे बाबत08-03-2017
22प्रसिद्धी अंक १४ गैरहजर / कसुरी 02-03-2017
21पदोन्नती, आदेश व इतर 28-02-2017
20वार्षिक अहवाल सादर करणेबाबत 11-02-2017
19पदोन्नती बाबत 08-02-2017
18गैरहजर बाबत08-02-2017
17गैरहजर बाबत 05-11-2017
16वेतन निश्चिंती 31-01-2017
15sarvtrik badalya psi-api-pi-201724-01-2017
14Padonnti (ASI/C. L. Kale)23-01-2017
13आंतर जिल्हा बदली 24-01-2017
12प्रसूती रजा बाबत17-01-2017
11गैरहजर विनावेतन बाबत 17-01-2017
10सिक व बाळसंगोपन रजा बाबत 31-01-2017
9शिल्लक अर्जित रजेचे रोखीत मूल्यांकन बाबत 07-01-2017
8सेवा निवृत्त पूर्व मंजूर बाबत 29-12-2016
7सिक बाबत 03-01-2017
6सेवाजेष्ठता यादी पोलीस शिपाई01-01-2017
5सेवाजेष्ठता यादी पोलीस नाईक01-01-2017
4सेवाजेष्ठता यादी पोलीस हवालदार 01-01-2017
3सेवाजेष्ठता यादी सहायक फौजदार 01-01-2017
2वार्षिक अहवाल 29-12-2016
1भविष्य निर्वाह निधी 29-12-2016