S No.NAMEFrom DateTo DatePhoto
56 Akhilesh Kumar Singh02-04-202001-10-2020
55Shree SAGAR PATIL07-12-201902-04-2020
54Shree ISHU SINDHU01-03-201907-12-2019SP Ishu Sindhu
53Shree RANJAN KUMAR SHARMA01-05-201701-03-2019SP Ranjan kumar Sharma
52Shree Dr. SAURABH TRIPATHI19-05-201501-05-2017SP Saurabh Tripathi
51Shree LAKHMI GAUTAM3/8/201419-05-2015lakhmi gautam
50Shree R.D. SHINDE20-07-20123/8/2014R D Shinde
49Shree KRISHNA PRAKASH7/6/201028-06-2012Krishna Prakash
48Shree VIJAY CHAVAN8/6/20096/6/2010
47Shree ASHOK DONGRE21-06-20078/6/2009Ashok Dongare
46Shree SUNIL B. RAMANAND25-11-200521-06-2007Sunil B. Ramaand
45Shree VISHWAS NANGRE PATIL22-07-200425-11-2005Vishwas Nangare
44Shree MADHUKAR H. GAVIT27-09-200222-07-2004
43Shree T.A. CHAVAN18-06-200127-09-2002
42Shree R.N. WAGH25-01-200118-06-2001
41Shree AJIT V. PATIL29-06-200025-01-2001
40Shree HIMANSHU ROY29-06-199823-06-2000
39Shree R.N. WAGH9/2/199626-06-1998
38Shree BHAGWANT D. MORE11/12/19956/2/1996
37Shree SUNIL VAIDYA29-01-19958/12/1995
36Shree RAJENDRA A. SONAWANE9/8/199329-01-1995
35Shree K.P. RAGHUVANSHI20-07-19928/8/1993
34Shree S.B. SAWARKAR1/6/199019-07-1992
33Shree P.D. PAWAR2/11/198829-05-1990
32Shree R.T. RATHOD20-06-19881/11/1988
31Shree B.N. RAUT23-01-198710/6/1988
30Shree SUDHAKAR AMBEDKAR27-09-198422-01-1987
29Shree R.P. CHAVAN23-03-198431-08-1984
28Shree D.N. JADHAV14-08-198122-03-1984
27Shree A.N. ROY5/5/198118-07-1981
26Shree S.S. VIRK1/9/19802/4/1981
25Shree B.S. MOHITE30-05-197823-07-1980
24Shree A.S. SAMRA27-06-197729-05-1978
23Shree R. GOPAL11/6/197626-06-1977
22Shree S.V. BARAOKAR8/4/197310/6/1976
21Shree SUDHAKAR DEO18-10-19717/4/1973
20Shree B. RAY23-04-197131-07-1971
19Shree S.K. BAPAT4/9/196929-03-1971
18Shree S.K. SETH4/12/19673/9/1969
17Shree S.S. THAKUR1/7/19674/12/1967
16Shree S.V. BHAVE5/9/19651/7/1967
15Shree S.M. SONAR5/7/19644/9/1965
14Shree TRIMBAKRAO23-06-19634/7/1964
13Shree D.S. SOMAN25-04-196022-06-1963
12Shree M.Y. GAIKWAD14-09-195919-04-1960
11Shree A.F. ZALUDDIN HASSAN19-05-195913-07-1959
10Shree N.K. KHOT1/12/195718-05-1959
9Shree T.M. KHADAMBANDE3/5/195430-11-1957
8Shree M.G. SATPUTE11/4/19542/5/1954
7Shree N. RAMAIYER14-07-195310/4/1954
6Shree R.S.B.L. KHEDKAR14-07-19515/7/1953
5Shree V.D. MORE6/3/19502/6/1951
4Shree D.A. LAHER12/7/19495/3/1950
3Shree J CRONE16-04-194811/7/1949
2Shree J.S. RANE1/10/194716-04-1948